Milieu

Voor de productie van nieuwe pallets gebruikt Vierhouten-Palletindustrie B.V. uitsluitend hout met een FSC keurmerk.

De Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale organisatie, die zich inzet voor verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC spreekt van verantwoord bosbeheer, wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden, met de sociale, ecologische en economische aspecten die bij bosbeheer horen.

Het FSC keurmerk verzekert dat grondstoffen voor hout- en papierproducten afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen, met alle aandacht voor de mensen die van het bos afhankelijk zijn.

Geen afval

Een goed gestructureerd systeem binnen Vierhouten-Palletindustrie BV zorgt ervoor, dat er geen houtafval is bij de productie van nieuwe pallets.

Daarnaast wordt door Vierhouten-Palletindustrie BV het gedeelte niet te repareren pallets doorgezet naar bedrijven, die dit afvalhout weer gebruiken voor andere doeleinden. Hierbij valt te denken het gebruik als brandstof of als grondstof voor de productie van geperst hout.

Tevens hebben de houten pallets als voordeel, dat deze in bijna alle gevallen te repareren zijn en zo in de pallethandel weer opnieuw kunnen worden ingezet.

Door al deze ontwikkelingen is het gedeelte afval nihil, wat weer als voordeel heeft, dat het milieu minimaal wordt belast.